Zmyslom našej práce je poskytovať zákazníkom výrobky a služby, starať sa o zdravie. Naše riešenia sú založené na chápaní potrieb zákazníkov. S rozvojom spoločnosti a s ním súvisiacim trendom starnutia populácie sa zdravie človeka stáva kľúčovým faktorom. Udržanie dobrého zdravotného stavu je i vďaka neustálemu rozvoju nových liečebných metód stále zložitejším procesom, vyžadujúcim citlivý a zodpovedný prístup. Naša firemná stratégia sa zameriava na hodnotovo orientované správanie, ktoré výstižne zhrňujú tri body: orientácia na zákazníka, efektivita a tímový duch. Čo to znamená? Záujmy zákazníkov kladieme do stredu nášho uvažovania. Pracujeme vždy v úzkej spolupráci s našimi partnermi a kolegami. Poznáme a chápeme potreby našich zákazníkov v rámci jednotlivých oblastí zdravotníctva. Svoje znalosti využívame v prospech druhých. Pomáhame ľuďom jednoduchšie a účinnejšie starať sa o svoje zdravie – a to v odbornej i súkromnej sfére. Ako? Partnerstvom, profesionalitou a srdcom. Princípom nášho partnerstva je ľudský prístup v kontakte so zákazníkmi a ich potrebami. Svoje profesionálne riešenia podávame praktickým, zrozumiteľným a uceleným spôsobom. Pomáhame so skutočným záujmom o zdravotnú starostlivosť.

X

Your Shopping cart

Close